BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zapraszamy na szkolenie:

 

 

Kiedy? Czwartek, 21października 2021 r. w godzinach 10:00 – 16:00. Od godziny 9:30 zapraszamy na wspólną kawę.

Gdzie? Wirtualny pokój w aplikacji Zoom (bardzo prosta obsługa) lub w siedzibie BCK SPON.

Za ile? 499 zł

 

Co otrzymasz?

  • intensywne szkolenie od godz. 10:00 do 16:00
  • aktualne teksty ustaw i innych regulacji powołanych w szkoleniu
  • pełną dokumentację wymaganą przez ustawę z zakresu AML/CTF, w tym wzór wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, wzór procedury anonimowego zgłaszania, wzór oceny ryzyka, formularz bieżącej analizy transakcji i klienta, wzory oświadczeń (np. oświadczenie PEP itp.), instrukcje przeprowadzania szkoleń wewnętrznych, oświadczenia dla agentów
  • pełną instrukcję wdrożenia dokumentacji
  • imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

 

Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce

 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do tematu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu:
- Pojęcie i etapy prania pieniędzy
- Proceder prania pieniędzy na przykładzie obrotu nieruchomościami
- Czym jest "finansowanie terroryzmu"

2. Polskie, unijne i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu:
- Ustawa z 1 marca 2018 r. - nowe definicje, rozszerzony katalog instytucji obowiązanych, nowe procedury, porównanie z poprzednią ustawą z 2000 r.
- Nowelizacja ustawy z 2019 oraz z 30 marca 2021r. – szczegółowe omówienie zmian, które weszły (wejdą) w życie 18 maja, 31 lipca oraz 31 października 2021 r..
- Dyrektywy unijne, konwencje, rezolucje ONZ, rekomendacje FATF (w tym dedykowane rynkowi nieruchomości)

3. Pośrednik w obrocie nieruchomościami jako instytucja obowiązana czyli co należy zrobić w każdym biurze nieruchomości:
- Obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za AML
- Obowiązek sporządzenia i aktualizacji oceny ryzyka
- Procedura wewnętrzna w zakresie AML
- Procedura tzw. whistle blowingu, czyli anonimowego wewnętrznego zgłaszania naruszeń
- Obowiązek szkoleniowy (właściciel, pracownicy)
- Klient, beneficjent rzeczywisty, osoba działająca w imieniu klienta, osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych (PEP)
- Stosunki gospodarcze i transakcje okazjonalne
- KYC - Know Your Client - Poznaj Swojego Klienta

4. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego:
- identyfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego
- ocena i monitorowanie stosunków gospodarczych
- bieżąca analiza transakcji
- państwa trzecie wysokiego ryzyka, listy sankcyjne

5. Ochrona danych osobowych (RODO) w zakresie procedur AML/CTF. Jak pogodzić dwa żywioły? Jakich danych pośrednik może / musi żądać od klienta?

6. Przekazywanie informacji, dokumentów, zawiadomienia i raportowanie do GIIF (w szczególności artykuły 41,72,74,74, 86, 89 ustawy z 1 marca 2018 r.)

7. Przestępstwa z art.299 k.k. oraz 165a k.k.

8. Wnioski z dotychczasowych kontroli i nałożonych kar.

9. Omówienie procedur i dokumentacji AML/CTF dedykowanych biurom obrotu nieruchomościami, w tym m.in.:
- procedura wewnętrzna w zakresie AML/CTF
- procedura tzw. whistle blowingu, czyli anonimowego wewnętrznego zgłaszania naruszeń
- ocena ryzyka
- formularz analizy klienta i transakcji
- formularz identyfikacji PEP
- oświadczenie o powołaniu osób odpowiedzialnych za wdrożenie i stosowanie AML/CTF

 

 Prowadzący

Rafał Szczeponek - prawnik z zamiłowania i pośrednik z wyboru, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pośrednik w obrocie nieruchomościami. W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Od 2006 roku prowadzi biuro nieruchomości w Katowicach. Wykłada na kursach licencyjnych i studiach podyplomowych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych), prelegent na licznych seminariach i szkoleniach dla pośredników oraz zarządców. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości.

Ukończył studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych" w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Słuchacz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym". Publikuje w branżowych wydawnictwach.

Jako miłośnik dobrego kina sporo czasu spędza na sali kinowej. Meloman i audiofil.

 

Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce

 

Jak zapisać się na szkolenie? Jak je opłacić?

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk "Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce" a zostaniesz przeniesiony do formularza zgłoszeniowego – tam dokonasz rejestracji.

Zapłać za bilet na konto BCK SPON - BANK PEKAO SA: 89 1240 2959 1111 0000 3125 9514

Po zakupie biletu otrzymasz potwierdzenie rejestracji.

Link do wirtualnego pokoju, który będzie czynny od godziny 9:30 w czwartek, prześlemy Ci na tydzień przed szkoleniem.

 

Czy w trakcie szkolenia może być obecny mój współpracownik?

Tak, jeśli chcesz to z jednej transmisji może korzystać kilkoro uczestników ale z tym zastrzeżeniem, że zalogowani jesteście z jednego urządzenia np. w biurze lub w domu.

 

Jak najlepiej przygotować się do szkolenia online?

Przed przystąpieniem do szkolenia sprawdź, czy Twoja kamera oraz mikrofon są sprawne - mogą ale nie muszą być Ci potrzebne, możesz zadawać pytania na czacie. Niezbędne jest posiadanie sprawnych głośników. Szkolenie najlepiej odtwarzać na jednym komputerze a pracować na drugim. Nie trzeba w tym momencie przełączać się między oknami.

 

Czy będzie możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online?

Tak, będzie taka możliwość. Potrzebujesz do tego mikrofonu. Jeśli go nie posiadasz, pytania zadasz na czacie

 

Warunki rezygnacji:

- rezygnacja tylko w formie pisemnej
- na 1-7 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%
- na 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją