BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

NOWY TERMIN SZKOLENIA

ZAPRASZAMY!

B-C-K SPON w Katowicach

wieczystoksigowe

 

ZAPRASZAMY

28 czerwca w godzinach 09:00 – 14:00

na szkolenie

„Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe”

 

PROWADZĄCY:

SSR dr Agnieszka MAZIARZ

Od 1997 r. SSR w Sosnowcu Przewodnicząca VI Wydziału Ksiąg Wieczystych, Sędzia orzekająca w IX Wydziale Wykonywania Orzeczeń, doktor prawa, autorka szeregu publikacji z zakresu postępowania wieczystoksięgowego, wykładowca i trener grup szkoleniowych zajmujących się obrotem nieruchomościami.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Składanie wniosków w postaci elektronicznej (formularz elektroniczny, sposób wypełniania , podpis elektroniczny - uwagi praktyczne)

2. Podmioty uprawnione do składania wniosków (wnioski notariusza, komornikia, Urzędu Skarbowego - uwagi praktyczne przy wypełnianiu wniosku)

3. Właściwość sądu przy e.p.w. (gdzie należy skierować wniosek)

4. Wymogi formalne wniosku (rygor zwrotu wniosku w razie barków formalnych , jak uniknąć zwrotu wniosku)

5. Dokumenty będące podstawą wpisu (dołączanie dokumentów)

6. Zasady działania i obsługi kont użytkowników (uwagi praktyczne przy prowadzeniu kont użytkowników)

7. Ujawnienie wzmianki w księdze wieczystej (wyłączenie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych)

8. Doręczenie elektroniczne

9. Wydanie orzeczenia

 

MIEJSCE SPOTKANIA:

B-C-K SPON

ul. Warszawska 3

40-009 Katowice

 

KOSZTY UCZESTNICTWA:

· Członkowie B-C-K SPON – 79,00 zł brutto

· Pracownicy Członków/Kursanci B-C-K SPON – 99,00 zł brutto

· Pozostali Uczestnicy – 129,00 zł brutto

 

WARUNKI REZYGNACJI:

- rezygnacja tylko w formie pisemnej
- na 1-7 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%

- na 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.

 

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA: BANK PEKAO SA 89 1240 2959 1111 0000 3125 9514

Zapisy za pośrednictwem formularza.

button zapisz sie teraz

ZAPRASZAMY!