BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

PRZYJMUJEMY ZAPISY NA SZKOLENIE

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem zmieniamy salę konferencyjną na większą i zapraszamy wszystkich zainteresowanych

na ulicę Opolską 22 w Katowicach.

 

B-C-K SPON w Katowicach 

 

ZAPRASZAMY

15 maja w godzinach 9:30 – 16:30

na

rodo katowice bckjpg

PROWADZĄCY:

Mgr Rafał SZCZEPONEK

SZCZEPONEK

Prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Od 2006 roku prowadzi własne biuro nieruchomości w Katowicach. W ramach projektu Szkola.Nieruchomosc.Pl wykłada na kursach licencyjnych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych). Nagrodzony brązowym medalem „Pro Aequo Et Bono” za szczególne zasługi dla polskiego rynku nieruchomości. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości.

Słuchacz studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie – Inspektor ochrony danych” w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia prowadzone we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych), członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Publikuje w branżowych wydawnictwach.

Miłośnik dobrego kina i muzyki rockowej.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Dane osobowe – co to jest? Dlaczego je chronimy?

· Pojęcie i kategorie danych osobowych

· Krótka historia - skąd pomysł na ochronę danych osobowych?

· Rozwój ochrony i porównanie rozwiązań (na przykładzie Polski, UE i świata)

2. RODO – rewolucja czy ewolucja? Szansa czy zbyteczne utrudnianie prowadzenia firmy?

· RODO a ustawodawstwo polskie (bezpośrednie stosowanie)

· Dlaczego rozporządzenie a nie dyrektywa?

· Jednolite zasady ochrony w całej UE (i nie tylko)

· RODO – podstawowe założenia (zmiana podejścia do ochrony danych):

       - Zasada rozliczalności

      - Podejście oparte na ryzyku (risk-based approach)

      - Domyślna ochrona danych (privacy by default)

      - Ochrona danych na etapie projektowania (privacy by design)

· Prawa osób, których dane są przetwarzane:

     - Prawo dostępu

     - Prawo do sprostowania

     - Prawo sprzeciwu

     - Prawo do zapomnienia

     - Prawo do przenoszenia danych

· Pseudonimizacja, profilowanie, powierzenie przetwarzania

· Administrator, Procesor, Inspektor ochrony Danych, Odbiorcy Danych

3. Porównanie obecnych obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. z RODO (tabela zmian)

· Rola i założenia nowej ustawy o ochronie danych osobowych

· Nowy organ nadzorczy - Urząd Ochrony Danych Osobowych

· Kontrole

· Kary i ich nakładanie

· Nowy rodzaj powództwa cywilnego – powtórka z rozrywki?

4. Jak wdrożyć RODO w biurach nieruchomości? Omówienie procedur i dokumentacji zgodnych z RODO (sformatowanych pod firmy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami), czyli m.in. jak po 25 maja 2018 r. przetwarzać dane zgodnie z prawem, jak podpisywać umowy pośrednictwa, jak przygotować się na nowe żądania klientów, jak uniknąć kar, jak zabezpieczać dane osobowe w firmie.

· Etapy wdrożenia RODO

· Audyt wewnętrzny

· Szacowanie ryzyka

· Zabezpieczenie danych w firmie (zasada czystego biurka, czystego ekranu, polityka kluczy, zmiana haseł, zabezpieczenie komputerów i smatfonów, kopie zapasowe, itd.)

· Polityka przetwarzania danych

· Rejestr czynności przetwarzania

· Przykładowe klauzule informacyjne i przykładowe klauzule zgód dla biur nieruchomości

· Rejestry: upoważnień, naruszeń i inne

· Polityka retencji danych

· Procedury (m.in. reagowania na naruszenie, przekazania danych, odpowiedzi na sprzeciw, odpowiedzi na żądanie dostępu)

· Umowa powierzenia – współpraca z dostawcami oprogramowania (np. CRM-y dla biur nieruchomości), hosting, przechowywanie danych w chmurze, współpraca między pośrednikami, sieci MLS, sieci franczyzowe

 

MIEJSCE SPOTKANIA:

MAKSIMUM SP. Z O.O. HOLDING S.K.A.

ul. Opolska 22

40-084 Katowice (dawniej Przedsiębiorstwo OPAL Sp. z o.o.)

I piętro, sala B.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA:

· Członkowie B-C-K SPON – 79,00 zł brutto

· Pracownicy Członków/Kursanci B-C-K SPON – 99,00 zł brutto

· Pozostali Uczestnicy – 129,00 zł brutto

 

WARUNKI REZYGNACJI:

- rezygnacja tylko w formie pisemnej
- na 1-5 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%

- na 6 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%

Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.

 

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA: BANK PEKAO SA 89 1240 2959 1111 0000 3125 9514

Zapisy za pośrednictwem formularza.

button zapisz sie teraz

 

ZAPRASZAMY!