BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

B-C-K SPON w Katowicach

 

444

ZAPRASZA

26 maja 2018 r. (sobota) w godzinach od 08:00 - 13:00

NA

SZKOLENIE ONLINE

"Warsztaty z obsługi programu Galactica"

Po raz kolejny zapraszamy na warsztaty szkoleniowe z oprogramowania Galactica w formie onlinowej czyli przez Internet.

Forma ta pozwoli Wam na skorzystanie ze szkolenia w dogodnym dla Was miejscu - w biurze lub w domu.

Jeśli Twoja firma to grupa kilku osób - oni również będą mogli wszyscy skorzystać ze szkolenia, płacąc tylko raz.

Szkolenie odbędzie się w sobotę, w godzinach od 08:00 do 13:00, z dwiema przerwami, po 15 minut każda.

 

1. Przygotowanie programu do pracy (wymagane uprawnienia Menadżera)
     1. Oddział
           1. nazwa firmy, telefony, dodatkowe informacje do eksportu na portale
           2, loga i znaki wodne w eksportach
           3. zaawansowane znaki wodne np.: 0%, promocja specjalna itp.
           4. konfiguracja eksportów, również tych bezpłatnych
           5. konfiguracja współpracy sieciowej
2. Użytkownicy
     1. zamawianie licencji/użytkowników
     2. konfiguracja prawidłowa użytkownika
     3. przypisywanie im ról i poziomów dostępu
3. Praca z programem
4. Problemy powstałe w trakcie szkolenia
     1. Tablica informacyjna
     2. Wprowadzanie nowych ofert
            1. miejsca publikacji (strony, telewizor, gablota,)
            2.wideo
            3. informacje dodatkowe
            4. opis szczegółowy - czego unikać, aby opis był zgodny z regulaminem
            5. zdjęcia - inne na stronę www, inne do systemu,
           6. mapa - znaczniki, obszar
           7. zdalna aktualizacja ofert przez klienta
           3. Drukowanie własnych ofert do gabloty, wysyłka własnych ofert pocztą e-mail

5. Wyszukiwanie ofert

      1.Otwieranie konkretnej oferty
      2.Wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarki
            1. według kryteriów
            2.przeglądanie ofert biura obcego (wybranego)
            3. wyszukiwanie za pomocą szablonów
            4. przeglądanie ofert - lista oraz podgląda całej oferty
      3. Schowek z ofertami
      4. Drukowanie ofert, wysyłka oferty na maila
6. Praca z klientem popytowym

     1. Tworzenie poszukiwań
          1. z poziomu ofert wyszukanych
          2. od podstaw
          3. drukowanie przekazań adresowych
          4. wysyłka ofert mailem

 

 Jak skorzystać ze szkolenia?

Wystarczy kliknąć w poniższy link i dokonać płatności.

Na kilka dni przed szkoleniem otrzymasz dokładną instrukcję, jak zalogować się do pokoju szkoleniowego.

Potrzebujesz komputera z dostępem do internetu oraz głośników.

Warto, żeby jedna osoba posiadała uprawnienia managera w systemie Galactica.

 

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU - 61,50 zł brutto

 

WARUNKI REZYGNACJI:

- rezygnacja tylko w formie pisemnej
- na 1-7 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%

- na 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA: BANK PEKAO SA 89 1240 2959 1111 0000 3125 9514

Zapisy za pośrednictwem formularza.

button zapisz sie teraz

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 3 dni przed terminem szkolenia.