BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI


B-C-K SPON w Katowicach

   

pienia

 

ZAPRASZA

4 grudnia 2018 r. w godzinach: 09:30 – 12:45

na

„SZKOLENIE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ

W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI”

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z treścią i skutkami faktycznymi nowej Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta jest skutkiem implementacji do polskiego obszaru prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego.  Nowe obowiązki nałożone na podmioty zajmujące się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

 

PROWADZĄCY:

 4122PIOTR MACIEJEWSKI

Doradca podatkowy o numerze wpisu 05289.

Od 1991 roku zajmuje się doradztwem podatkowym, księgowością oraz prowadzeniem akt pracowniczych w ramach prowadzonej kancelarii.

Wieloletni wykładowca z zakresu podatków, rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz ochrony danych osobowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Omówienie i analiza aktów prawnych dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (dyrektywy PEIR(UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r., ustawy z 1 marca 2018 r. i rozporządzeń wykonawczych).

2. Przykłady prania pieniędzy w działalności gospodarczej (oszustwa podatkowe).

3. Obowiązki podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami:

a) wyznaczenia kady kierowniczej odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków ustawowych ,

b) sporządzenia oceny ryzyka,

c) stworzenia procedury weryfikacji tożsamości,

d) stworzenia procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,

e) stworzenia procedury anonimowego informatora,

f) zgłaszania Beneficjentów Rzeczywistych,

g) rejestracji transakcji „ponadprogowych”,

h) szkolenie osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

4. Konsekwencje naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

5. Odpowiedzi na pytania, rozstrzyganie wątpliwości.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie działań związanych z obowiązkami wynikającymi z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Umiejętność prawidłowej realizacji prawnych obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

MIEJSCE SPOTKANIA:

B-C-K SPON

ul. Warszawska 3

40-009 Katowice

 

KOSZTY UCZESTNICTWA:

· Członkowie B-C-K SPON – 139,00 zł brutto

· Pracownicy Członków B-C-K SPON – 149,00 zł brutto

· Pozostali Uczestnicy – 199,00 zł brutto

 

WARUNKI REZYGNACJI:

- rezygnacja tylko w formie pisemnej
- na 1-7 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%

- na 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%


Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.

 

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA: BANK PEKAO SA 89 1240 2959 1111 0000 3125 9514

Zapisy za pośrednictwem formularza.

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

button zapisz sie teraz

 

Uczestnicy szkolenia, otrzymają specjalny rabat na szkolenie Łukasza Kruszewskiego „MARKA AGENTA” - 18.01.2019 R. – szczegóły wkrótce

ZAPRASZAMY!