BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Zapraszamy na szkolenie:

 

które przeprowadzimy w dwóch formułach: online i w siedzibie Stowarzyszenia

 

Kiedy? Piątek, 4 września 2020 r., w godzinach od 10:00 - 17:00. Od godziny 09:30 zapraszamy na wspólną kawę.

Gdzie? Wirtualny pokój w aplikacji Zoom (bardzo prosta obsługa) lub w BCK SPON, ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice.

 

Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce.

 

Umowa przedwstępna, choć powszechnie znana i na co dzień zawierana przy pomocy pośrednika w obrocie nieruchomościami, jest instrumentem niezwykle skomplikowanym. Już sam fakt posługiwania się w niej instytucją zadatku czy odstąpienia od umowy sprawia, że roi się w niej od pułapek. Błędy popełnione na etapie zawierania umowy zobowiązującej do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości mogą być daleko idące, czasem nawet o trudnych do usunięcia skutkach. Kwestią fundamentalną, jaką należy mieć zawsze na uwadze jest fakt, że poszczególne transakcje różnią się od siebie, zatem treść umowy winna być zawsze spersonalizowana, odpowiadać okolicznościom jej zawierania. Wreszcie, umowę przedwstępną można zawrzeć „niechcący”, nie zdając sobie nawet z tego faktu sprawy.

 

W trakcie szkolenia omówimy najistotniejsze zagadnienia związane z zawieraniem umów przedwstępnych. Omówimy najczęściej popełniane błędy i sposoby ich unikania, bazując na przykładach z praktyki i orzeczeniach sądów.  

 

Niejako „zamiennie” z umową przedwstępną, albo jeszcze przed jej zawarciem, klienci zawierają umowy rezerwacyjne. Funkcjonują na rynku pod różnymi nazwami,
w najróżniejszych konfiguracjach. Doświadczenie pokazuje, że dość powszechny jest brak należytego zrozumienia charakteru tych umów, a przede wszystkim konsekwencji, jakie mogą na ich tle powstać. By zobrazować sobie skalę problemu odpowiedź sobie na kilka pytań – Czy zawierając umowę robisz to we własnym imieniu, czy w imieniu klienta? A jeśli tak, to czy masz od niego stosowne pełnomocnictwo? Jakim tytułem przyjmujesz kwotę wynikającą z umowy? Traktujesz ją jako zadatek, zaliczkę? A może jeszcze jako coś innego? A co dzieje się z pieniędzmi, gdy zainteresowany zdecyduje się kupić nieruchomość? Zostają zaliczone na poczet ceny, czy Twojego wynagrodzenia? A co, gdy nie kupi? Albo, gdy sprzedający, pomimo zawartej umowy rezerwacyjnej rozmyśli się
i odstąpi od zamiaru sprzedaży nieruchomości? Na te pytania odpowiemy w trakcie naszego spotkania. Uporządkujemy wiedzę na temat umów rezerwacyjnych, „rozłożymy ją na części”, powiemy, co zrobić, by „niechcący” nie stała się ona umową przedwstępną i jak uniknąć kłopotów.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Czym jest umowa przedwstępna – charakter prawny?
 2. Co to znaczy, że umowa przedwstępna nie jest umową wzajemną i jakie płyną z tego konsekwencje?
 3. Forma zawierania umów przedwstępnych
 4. Czy zawsze warto zawierać umowę w formie aktu notarialnego?
 5. Umowa przedwstępna, a protokół uzgodnień.
 6. Zadatek
 7. Czym różni się zadatek od zaliczki i opłaty rezerwacyjnej?
  1. Co to znaczy, że przepis o zadatku ma charakter dyspozytywny?
  2. Co to znaczy, że zadatek ma charakter realny?
  3. Czy zadatek musi był zapłacony przy zawieraniu umowy czy może zostać zapłacony później?
  4. Konsekwencje braku zapłaty kwoty zadatku.
 8. Umowne i ustawowe prawo odstąpienia
 9. Jak prawidłowo opisać umowne prawo odstąpienia?
 10. Warunek zawieszający i rozwiązujący – jak używać go w umowach przedwstępnych?
 11. Prawo pierwokupu – lasy, wody, rewitalizacje, itp. – o co warto zadbać już na etapie zawierania umowy przedwstępnej
 12. Obciążenia nieruchomości – czy mają znaczenie dla zawierania umowy przedwstępnej?
  1. Hipoteki
  2. Obciążenia wskazane w dziale III KW
 13. Upływ terminu na zawarcie umowy przyrzeczonej i co dalej?
 14. Roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej – jak je realizować, kiedy unikać?
 15. Jak długo można domagać się zawarcia umowy przyrzeczonej?
 16. Wpis roszczenia w księdze wieczystej.
 17. Co z wpisem w księdze wieczystej, gdy nie dochodzi do zawarcia umowy przyrzeczonej? 
 18. Pośrednik jako pełnomocnik klienta przy zawieraniu umowy przedwstępnej.
 19. Odpowiedzialność pośrednika płynąca z tytułu zawierania umów przedwstępnych przez klientów i w imieniu klientów
 20. Umowa rezerwacyjna – charakter prawny
 21. Świadczenie z tytułu umowy rezerwacyjnej – czym jest, jaki ma charakter?
 22. Komu należy zapłacić opłatę z tytułu umowy rezerwacyjnej?
 23. Co dzieje się z opłatą rezerwacyjną, gdy dojdzie do umowy przyrzeczonej?
 24. Co dzieje się z opłatą rezerwacyjną, gdy nie dojdzie do umowy przyrzeczonej? Odpowiedzialność pośrednika z tytułu zawierania umów rezerwacyjnych.

 

PROWADZĄCY:

Piotr Dobrowolski - Radca Prawny

 

Zawodowy prawnik, specjalista z zakresu prawa nieruchomości z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Wykładowca akademicki, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Stały wykładowca Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Prelegent licznych konferencji i szkoleń dotyczących prawa nieruchomości. Aktywny uczestnik debat i dyskusji dotyczących codziennej pracy profesjonalistów rynku nieruchomości. Autor specjalistycznych artykułów poruszających aktualne problemy z dziedziny prawa i rynku nieruchomości. W codziennej pracy zajmuje się wsparciem prawnym procesów inwestycyjnych, projektowaniem kontraktów, sporami sądowymi związanymi z nieruchomościami.

 

 

Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA:

zapisy oraz dokonana wpłata do 20.08.2020 r.

 • Członkowie B-C-K SPON – 249,00 zł netto + VAT = 306,27 zł brutto
 • Pracownicy członków BCK SPON - 299,00 zł netto + VAT = 367,77 zł brutto
 • Pozostali uczestnicy – 399,00 zł netto + VAT = 490,77 zł brutto

zapisy oraz dokonana wpłata od 21.08.2020 r.

 • Członkowie B-C-K SPON – 269,00 zł netto + VAT = 330,87 zł brutto
 • Pracownicy członków BCK SPON - 319,00 zł netto + VAT = 392,37 zł brutto
 • Pozostali uczestnicy – 419,00 zł netto + VAT = 515,37 zł brutto

 

W czasie długiej przerwy zapraszamy wszystkich chętnych na dwudaniowy obiad, który będzie serwowany w restauracji "Dzień i Noc". 

Koszt obiadu – 25,00 złotych (liczba miejsc ograniczona).

 

Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce.

 

Jak zapisać się na szkolenie? Jak je opłacić?

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk "Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce" a zostaniesz przeniesiony do formularza zgłoszeniowego – tam dokonasz rejestracji.

Zapłać za bilet na konto BCK SPON - BANK PEKAO SA: 89 1240 2959 1111 0000 3125 9514

Po zakupie biletu otrzymasz potwierdzenie rejestracji.

Link do wirtualnego pokoju, który będzie czynny od godziny 09:30 w środę, prześlemy Ci w ciągu jednego dnia od zapisania się.

 

Czy w trakcie szkolenia może być obecny mój współpracownik?

Tak, jeśli chcesz to z jednej transmisji może korzystać kilkoro uczestników ale z tym zastrzeżeniem, że zalogowani jesteście z jednego urządzenia np. w biurze lub w domu.

 

Jak najlepiej przygotować się do szkolenia online?

Przed przystąpieniem do szkolenia sprawdź, czy Twoja kamera oraz mikrofon są sprawne - mogą ale nie muszą być Ci potrzebne, możesz zadawać pytania na czacie. Niezbędne jest posiadanie sprawnych głośników. Szkolenie najlepiej odtwarzać na jednym komputerze a pracować na drugim. Nie trzeba w tym momencie przełączać się między oknami.

 

WARUNKI REZYGNACJI:

- rezygnacja tylko w formie pisemnej

- na 1-7 dni przed warsztatami - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%

- na 8 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów - zwrot wpłaty w wysokości 100%
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w warsztatach, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją