BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

B-C-K SPON w Katowicach

 gido

Zapraszamy 12 marca w godzinach:

 

- 09:00 - 11:00 
- 11:30 - 13:30
- 14:00 - 16:00

 

na szkolenie

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLNE REWOLUCYJNYCH ZMIAN W PRAWIE

Od 25 maja 2018, po dwuletnim okresie przejściowym, kiedy to firmy miały czas dostosować się do niego (vacatio legis) na terenie całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanej dalej „RODO” .

Jest ono aktem nadrzędnym nad regulacjami krajowymi. Nakłada liczne nowe obowiązki, zadania, odpowiedzialność na Administratorów Danych (reprezentowanych przez Zarząd).

Za złamanie przepisów o ochronie danych osobowych przedsiębiorcom grożą kary o charakterze karnym, administracyjnoprawnym i cywilnoprawnym. Kary administracyjne będzie nakładał Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - nowy organ, który będzie mógł korzystać z pomocy policji, 
kontrole będą niezapowiedziane z urzędu lub na wniosek.

 

  • do 10 mln euro lub do 2 proc. jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie znajdzie kwota wyższa (za naruszenie obowiązków administratora danych)
  • do 20 mln euro lub 4 proc. jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie znajdzie kwota wyższa (za naruszenie podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych)

Kary zasilać będą budżet Państwa, 1% przeznaczony będzie na Fundusz Ochrony Danych Osobowych.

Niezależnie od kar administracyjnych każda osoba (klient, były pracownik), która poniosła szkodę w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych może wnieść pozew do sądu o odszkodowanie  wraz z wnioskiem o zabezpieczenie dowodów do Sądu Okręgowego, sąd ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.

Stanowi o tym art. 82 RODO Prawo do odszkodowania i odpowiedzialność:

1. Każda osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem, jaki ukazał się na stronach Generalnego Inspektora Danych Osobowych o przeprowadzenie testu gotowości http://www.giodo.gov.pl/pl/1520281/10255

Zaprosiliśmy do nas specjalistów z firmy MBM.edu.pl, którzy opowiedzą, jak należy przygotować się do tej rewolucji.

Omówione zostaną także praktyczne stosowania Ustawy o ochronie danych osobowych.

Uczestnicy zostaną zaznajomieni pod kątem prawnym, organizacyjnym i technicznym z nowymi przepisami które będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 roku.


Przewidujemy następujące tury szkoleniowe:


- 09:00 - 11:00 
- 11:30 - 13:30
- 14:00 - 16:00


po maksymalnie 30 osób.

W przypadku większej liczby chętnych, dodamy kolejne godziny szkoleniowe.

 

Koszty uczestnictwa:

  • Członkowie BCK SPON - 49 zł brutto
  • Pracownicy Członków/Kursanci - 149 zł brutto
  • Pozostali Uczestnicy - 299 zł brutto


Miejsce spotkania:

B-C-K SPON

ul. Warszawska 3

40-009 Katowice


Zapisy za pośrednictwem formularza.

 button zapisz sie teraz

 

P.S. 

MAMY JESZCZE OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIE Z HOME STAGINGU.

button zapisz sie teraz

ZAPRASZAMY!