BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Szanowni Państwo,

Zarząd Bielsko - Częstochowsko - Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zwołuje zgodnie z art. 24 i art. 33 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie na dzień 19.04.2018 r. na godz. 17:00.
17:00 – I termin
17:30 – II termin

Miejsce Zebrania:
B-C-K SPON
ul. Warszawska 3, IV piętro
40-009 Katowice

Porządek obrad Walnego Zebrania – 19.04.2018 r.:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności WZ.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i protokolanta WZ.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
6. Sprawozdanie Finansowe.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Przyjęcie uchwał zatwierdzających bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Przyjęcie uchwał udzielających absolutorium Władzom Stowarzyszenia.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie Obrad.

Zarząd B-C-K SPON


Uwaga:
Informujemy, że w dniu 09.04.2018 r. w godzinach 14:00 – 16:00 w siedzibie B-C-K SPON, możliwe będzie spotkanie z Członkami Zarządu oraz Głównym Księgowym.
Do wglądu będzie również bilans na dzień 31.12.2017 r. i sprawozdanie finansowe za rok 2017.

×

Ostatnie wolne miejsca!