BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

B-C-K SPON w Katowicach


ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

28 marca 2019 r. w godzinach 10:00 – 15:00

szkolenie nt.:

„Pośrednik skuteczny w dialogu z geodetą, a pod pachą

bezpieczne dokumenty do pracy z nieruchomością”

 PROWADZĄCY:

mgr inż. ANDRZEJ ZABIEGLIŃSKI

Andrzej ZabiegliskiZ wykształcenia geodeta, ukończył między innymi podyplomowe studia MBA, z zamiłowania koneser muzyki jazzowej. W latach dziewięćdziesiątych Radny Miasta Żory przez trzy kadencje, pełnił funkcję Wiceprezydenta Miasta Żory oraz skarbnika w Zarządzie Związku Miast Polskich. Ponadto był członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. licencji w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami oraz Państwowej Rady Nieruchomości. Jeden z głównych inicjatorów i założycieli Żorskiej Izby Gospodarczej, a pnastępnie jej pierwszy prezes przez 13 lat. Aktywny uczestnik różnorodnych projektów, w tym staży uczniowskich „IKAR”, Leonardo da Vinci, EQUAL. Wspiera inicjatywy sportowe, działalność artystyczną i charytatywną. Współpracuje ze szkołami i uczelniami wyższymi. Od 1996r. w imieniu akcjonariusza - gminy Żory, współtworzył Katowicką SSE SA, której jest do dzisiaj Wiceprezesem i Członkiem Zarządu. Jako odpowiedzialny za Podstrefę Jastrzębsko-Żorską, zarządza terenami zlokalizowanymi w południowej części województwa śląskiego. Inicjator i realizator efektywnych ekonomicznie, innowacyjnych projektów, w tym: modernizacji zabytkowego obiektu, w którym znajdują się m.in. biura Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej wraz z budową nowoczesnej części dla Muzeum Miejskiego w Żorach (tytuł dla obiektu Modernizacja Roku 2013) oraz przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój mikro i małych firm w obrębie KSSE w połączeniu z rozwijającym się systemem kształcenia zawodowego (Akcelerator Biznesowy KSSENON). Angażuje się w projekty dofinansowane ze środków UE w zakresie dopasowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym projekty partnerskie.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Bazowe dokumenty prawne w zakresie geodezji – ich zarys dla pośrednika.
2. Definicje i rodzaje opracowań dokumentów geodezyjnych.
3. Kataster nieruchomości oraz geodezja w gospodarce przestrzenią.
4. Praktyczne ćwiczenia z mapą ewidencyjną, zasadniczą oraz mapami o przeznaczeniu specjalnym.
5. Omówienie wybranej grupy znaków stosowanych na mapach oraz ich praktyczne czytanie – instrukcja K-1.
6. Do czego służy ewidencja gruntów i budynków, czytanie treści zawartej w wypisie i wyrysie.
7. Definiowanie oczekiwań w stosunku do geodety oraz zagrożenia jakie niesie praca z błędnymi dokumentami.


MIEJSCE SPOTKANIA:

B-C-K SPON
ul. Warszawska 3
40-009 Katowice


KOSZTY UCZESTNICTWA:

zapisy oraz dokonana wpłata do 21.03.2019 r.

  • Członkowie B-C-K SPON – 179,00 zł brutto
  • Pracownicy Członków/Kursanci B-C-K SPON – 199,00 zł brutto
  • Pozostali Uczestnicy – 249,00 zł brutto

zapisy lub wpłata po 21.03.2019 r. :

  • Członkowie B-C-K SPON – 209,00 zł brutto
  • Pracownicy Członków/Kursanci B-C-K SPON – 229,00 zł brutto
  • Pozostali Uczestnicy – 279,00 zł brutto


WARUNKI REZYGNACJI:

- rezygnacja tylko w formie pisemnej
- na 1-7 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%
- na 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.


WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA:

BANK PEKAO SA 89 1240 2959 1111 0000 3125 9514

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – mamy tylko 30 miejsc


Zapisy za pośrednictwem formularza.

button zapisz sie teraz

ZAPRASZAMY!