BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI


B-C-K SPON w Katowicach

euro 1517318 1920

ZAPRASZA

24 czerwca 2019 r. w godzinach: 10:00 – 13:30

na

„SZKOLENIE Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU

TERRORYZMU DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ

W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI”

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z treścią i skutkami faktycznymi nowej Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

Ustawa ta jest skutkiem implementacji do polskiego obszaru prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego. 

Nowe obowiązki nałożone na podmioty zajmujące się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

 

PROWADZĄCY:

4122

 

PIOTR MACIEJEWSKI

Doradca podatkowy o numerze wpisu 05289.

Od 1991 roku zajmuje się doradztwem podatkowym, księgowością oraz prowadzeniem akt pracowniczych w ramach prowadzonej kancelarii.

Wieloletni wykładowca z zakresu podatków, rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz ochrony danych osobowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Omówienie i analiza aktów prawnych dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (dyrektywy PEIR(UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r., ustawy z 1 marca 2018 r. i rozporządzeń wykonawczych).

2. Przykłady prania pieniędzy w działalności gospodarczej (oszustwa podatkowe).

3. Obowiązki podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami:

a) wyznaczenia kady kierowniczej odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków ustawowych ,

b) sporządzenia oceny ryzyka,

c) stworzenia procedury weryfikacji tożsamości,

d) stworzenia procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy,

e) stworzenia procedury anonimowego informatora,

f) zgłaszania Beneficjentów Rzeczywistych,

g) rejestracji transakcji „ponadprogowych”,

h) szkolenie osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

4. Konsekwencje naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

5. Odpowiedzi na pytania, rozstrzyganie wątpliwości.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie działań związanych z obowiązkami wynikającymi z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Umiejętność prawidłowej realizacji prawnych obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

MIEJSCE SPOTKANIA:

B-C-K SPON

ul. Warszawska 3

40-009 Katowice

 

KOSZTY UCZESTNICTWA:

zapisy oraz dokonana wpłata do 17.06.2019r.:

· Członkowie B-C-K SPON – 139,00 zł brutto

· Pracownicy Członków B-C-K SPON – 149,00 zł brutto

· Pozostali Uczestnicy – 199,00 zł brutto

 

 zapisy oraz dokonana wpłata po 17.06.2019r.:

· Członkowie B-C-K SPON – 159,00 zł brutto

· Pracownicy Członków B-C-K SPON – 169,00 zł brutto

· Pozostali Uczestnicy – 219,00 zł brutto

 

WARUNKI REZYGNACJI:
- rezygnacja tylko w formie pisemnej
- na 1-7 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%
- na 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.

 

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA: BANK PEKAO SA 89 1240 2959 1111 0000 3125 9514

 

Zapisy za pośrednictwem formularza.

button zapisz sie teraz

ZAPRASZAMY!