BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI


B-C-K SPON w Katowicach

ZAPRASZA
na
szkolenie nt.:

bckspon fb lead 19

Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 – 17:00.

Od godziny 9:30 zapraszamy wszystkich uczestników, na spotkanie networkingowe „Poznajmy się”.

 

Umowa pośrednictwa to podstawowe narzędzie pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami. To od niej zależy, jaki zakres obowiązków przyjmie na siebie pośrednik, jakie i czy wynagrodzenie otrzyma. Jak każde narzędzie powinna być łatwa w obsłudze, intuicyjna, a przede wszystkim skuteczna. Aktualny stan prawny sprawia, iż wiele wątków dotyczących umowy pośrednictwa nie jest do końca jasnych. Szczególnych trudności nastręcza zawieranie umów z konsumentami, z uwagi na liczne obowiązki wynikające
z przepisów prawa, ograniczenia wynikające z zakazu stosowania postanowień niedozwolonych, jak również restrykcyjne podejście sądów i Urzędów Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podczas szkolenia krok po kroku przeanalizujemy wszystkie aspekty zawierania i wykonywania umowy pośrednictwa. Poruszymy nie tylko te, o których rozmawia się zwykle, jak kształtowanie wynagrodzenia, czy klauzuli wyłączności. Powiemy również
o tych, nad którymi wydaje się przechodzić do porządku dziennego, a które mogą przysporzyć problemów na etapie dochodzenia roszczeń, jak prawidłowa identyfikacja klienta i oznaczenie przedsiębiorcy. Omówimy kwestie związane z wykonywaniem
i posługiwaniem się przez pośredników fotografiami i materiałami audiowizualnymi, nie tylko w kontekście bezpieczeństwa pośrednika, ale i uczynienia z ich elementu oferty. Porozmawiamy o obowiązkach pośrednika związanych z ochroną danych osobowych. Pokażę, jak pracować w oparciu o różne systemy wynagrodzenie i opowiem, jakie konsekwencje tkwią w wynagrodzeniu prowizyjnym. Dowiesz się, co to jest nieuchronność wynagrodzenia i dlaczego hasło „0 %”, tudzież „Kupujący nie płaci” to nie jest najlepszy pomysł. Opowiem również, jak przygotować się do ewentualnego postępowania sądowego i jak sformułować roszczenie o zapłatę.    

 
PROWADZĄCY:

pdobrowolski

 

Piotr Dobrowolski - radca prawny
Zawodowy prawnik, specjalista z zakresu prawa nieruchomości z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Wykładowca akademicki, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Stały wykładowca Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Prelegent licznych konferencji i szkoleń dotyczących prawa nieruchomości.  Aktywny uczestnik debat i dyskusji dotyczących codziennej pracy profesjonalistów rynku nieruchomości. Autor specjalistycznych artykułów poruszających aktualne problemy z dziedziny prawa i rynku nieruchomości. W codziennej pracy zajmuje się wsparciem prawnym procesów inwestycyjnych, projektowaniem kontraktów, sporami sądowymi związanymi z nieruchomościami.

 

PROGRAM SZKOLENIA
 
1.     Czym jest umowa?
2.    Dlaczego warto znać podstawowe zasady zawierania umów?
3.    Co to jest zasada swobody umów i jakie są jej ograniczenia?
4.    Jaki charakter ma umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i jakie konsekwencje w praktyce z tego płyną?
5.    W jakiej formie zawierać umowę pośrednictwa?
6.    Umowa starannego działania, czy umowa rezultatu?
7.    Umowa pośrednictwa, a umowa agencyjna i zlecenie – jak ich ze sobą nie pomylić, kiedy należy z nich korzystać?
8.    Jak prawidło opisać pośrednika i jakie są konsekwencje błędów w tym zakresie?
9.    Pośrednik, czyli kto? Podstawowe pojęcia ustawowe.
10.    Weryfikacja i prawidłowa identyfikacja danych klienta.
11.    Jakie dane osobowe klienta i na jakiej podstawie mogę przetwarzać?
12.    Obowiązek informacyjny RODO.
13.    Spółka cywilna, spółki prawa handlowego, małżonkowie jako klienci pośrednika – na co zwrócić uwagę?
14.    Udzielanie pełnomocnictwa współpracownikom i zawieranie umów za pośrednictwem pełnomocników klientów.
15.    Zawierać umowę z jedną, czy obiema stronami transakcji?
16.    Opis zakresu czynności pośrednictwa – mniej, znaczy więcej.
17.    Kształtowanie wynagrodzenia pośrednika – nie tylko %.
18.    Jak określić datę wymagalności wynagrodzenia?
19.    Wynagrodzenie, odszkodowanie, zwrot kosztów - czego domagać się, jeśli klient wypowie umowę?
20.    Dlaczego hasła „0%” i „kupujący nie płaci” to nie jest najlepszy pomysł?
21.    Co to jest nieuchronność wynagrodzenia?
22.    Czy należy mi się wynagrodzenie, jeśli Klient poczeka do końca umowy i sprzeda nieruchomość sam?
23.    Jak zabezpieczyć się przed pominięciem?
24.    Jak zabezpieczyć się przed przekazywaniem danych o nieruchomości innym osobom?
25.    Tajemnica negocjacji – co to takiego i jak zrobić z niej użytek?
26.    Zawieranie umowy z konsumentem – niezbędne załączniki i oświadczenia
27.    Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa
28.    Wzór umowy - pojęcie, o którym należy zapomnieć
29.    Indywidualne uzgodnienie postanowień umowy – jak to zrobić?
30.    Podstawa prawna wyłączności
31.    Jak zabezpieczyć wyłączność?
32.    Czy mogę zabronić Klientowi samodzielnej sprzedaży nieruchomości?
33.    Czy mogę domagać się wynagrodzenia, jeśli Klient sprzeda nieruchomość sam?
34.    Roszczenia pośrednika na wypadek naruszenia klauzuli wyłączności
35.    Jak skutecznie zastrzec karę umowną?
36.    Jak i na jakiej podstawie wypowiadać umowę pośrednictwa?
37.    Czy i jak Klient może wypowiedzieć umowę, choćby była zawarta na wyłączność i na czas określony?
38.    Dlaczego tak ważne jest doręczenie Klientowi dokumentu ubezpieczenia?
39.    Czy wynagrodzenie należy mi się, jeśli Klient “przeczekał mnie” i zawarł umowę sprzedaży tuż po zakończeniu umowy na wyłączność?
40.    Jak udowodnić udział pośrednika w transakcji?
41.    Umowa pośrednictwa w świetle orzecznictwa sądów i decyzji UOKiK.
42.    Dochodzenie roszczeń z umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 

MIEJSCE SPOTKANIA:
 
BCK SPON
ul. Warszawska 3
 40- 009 Katowice   
 
KOSZTY UCZESTNICTWA:

•    Członkowie B-C-K SPON – 210,00 zł netto + VAT = 258,30 zł brutto
•    Pracownicy Członków/Kursanci B-C-K SPON – 230,00 netto + VAT = 282,90 zł brutto
•    Pozostali Uczestnicy – 270,00 zł + VAT = 332,10 zł brutto


W czasie długiej przerwy zapraszamy wszystkich chętnych na dwudaniowy obiad, który będzie serwowany w restauracji "Dzień i Noc".  Koszt obiadu – 25,00 złotych.


WARUNKI REZYGNACJI:
 
- rezygnacja tylko w formie pisemnej
- na 1-7 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%                                                                        
- na 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO STOWARZYSZENIA: BANK PEKAO SA  89 1240 2959 1111 0000 3125 9514
Zapisy za pośrednictwem formularza.
 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

  button zapisz sie teraz

ZAPRASZAMY!