BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Zapraszamy na szkolenie nt.:


które przeprowadzimy w nowej formule tj. spotkania online

 

 

Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce.

 

 

 

Kiedy? Środa, 27 maja 2020 r., w godzinach od 10:00 - 17:00. Od godziny 09:30 zapraszamy na wspólną kawę.

Gdzie? Wirtualny pokój w aplikacji Zoom (bardzo prosta obsługa).

Program szkolenia:

Źródła prawa

 1. Gdzie szukać przepisów dotyczących najmu?
 2. Czy najem to tylko Kodeks cywilny i ustawa o ochronie praw lokatorów?

Zawarcie umowy najmu

 1. Czy osoba nie będąca właścicielem może zawrzeć umowę najmu?
 2. Kto może być stroną umowy najmu lokalu użytkowego?
 3. Kto może być stroną umowy najmu okazjonalnego?
 4. Kto może być stroną umowy najmu instytucjonalnego?
 5. Forma umowy najmu
 6. Zawarcie umowy per facta concludentia
 7. Milczące przedłużenie umowy najmu i jego konsekwencje
 8. Najem a małżeństwo
 9. Czy i kogo najemca może przyjąć do zajmowanego lokalu?

Obowiązki stron

 1. Obowiązki wynajmującego
 2. Obowiązki najemcy
 3. Skutki niewywiązywania się przez strony ze swoich obowiązków
 4. Rozliczanie mediów
 5. Odśnieżanie i usuwanie zalodzenia
 6. Kto odpowiada za zalanie sąsiada - właściciel, czy najemca?
 7. Kiedy i za co wynajmującemu grozi kara w wysokości 100 000 zł?

Nakłady

 1. Umowy najmu z adaptacją lokalu
 2. Rodzaje nakładów
 3. Rozliczanie nakładów

Czas trwania umowy najmu

 1. Umowy na czas oznaczony
 2. Umowy na czas nieoznaczony

Podwyższanie czynszu

 1. Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego
 2. Podwyższenie czynszu najmu lokalu mieszkalnego
 3. Podwyższanie czynszu w umowach najmu okazjonalnego i instytucjonalnego

Wypowiedzenie umowy najmu

 1. Uwagi ogólne
 2. Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego
 3. Rękojmia
 4. Treść oświadczeń w procedurze wypowiadania umowy najmu
 5. Okresy wypowiedzenia i sposoby ich skracania
 6. Wypowiadanie umów na czas nieoznaczony
 7. Wypowiadanie umów na czas oznaczony
 8. Ekstraordynaryjne przypadki rozwiązania umowy najmu
 9. Obowiązki stron po zakończeniu stosunku najmu

Zmiany podmiotowe

 1. Jak zabezpieczyć się przed wypowiedzeniem umowy najmu przez następcę prawnego?
 2. Uprawnienia najemcy na wypadek wypowiedzenia umowy przez nabywcę lokalu
 3. "Dziedziczenie najmu"

Kaucja

 1. Kaucja jako warunek zawarcia umowy najmu
 2. Czym tak naprawdę jest kaucja?
 3. Jak wysoką kaucję pobrać?
 4. Zasady zwrotu kaucji
 5. Zwrot kaucji w przypadku zbycia lokalu przez wynajmującego
 6. Kaucja w najmie okazjonalnym – odmienności.
 7. Nowe zasady kształtowania kaucji w najmie okazjonalnym

Rozwiązywanie problemów z lokatorami

 1. Czy mogę odciąć media w lokalu i kiedy będzie to legalne?
 2. Czy mogę wymienić zamki?
 3. Powództwo eksmisyjne
 4. Spory o czynsz najmu i inne opłaty

Najem z cudzoziemcami

 1. Różnice i podstawowe zasady
 2. Dochodzenie roszczeń od cudzoziemców

Najem okazjonalny

 1. Kto może być stroną umowy najmu okazjonalnego?
 2. Czy najem okazjonalny to recepta na wszystkie problemy?
 3. Rozwiązanie umowy najmu okazjonalnego przed upływem czasu jej trwania
 4. Podwyższenie czynszu najmu
 5. Postępowanie eksmisyjne przy umowie najmu okazjonalnego
 6. Czy warto zawierać umowy najmu?

Najem instytucjonalny

 1. Czym jest najem instytucjonalny?
 2. Sytuacja najemcy w umowie najmu instytucjonalnego
 3. Podobieństwa i różnice z najmem okazjonalnym
 4. Kontrowersje

 

Prowadzący – Piotr Dobrowolski

piotr dobrowolski
Zawodowy prawnik, specjalista z zakresu prawa nieruchomości z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Wykładowca akademicki, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Stały wykładowca Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Prelegent licznych konferencji i szkoleń dotyczących prawa nieruchomości. Aktywny uczestnik debat i dyskusji dotyczących codziennej pracy profesjonalistów rynku nieruchomości. Autor specjalistycznych artykułów poruszających aktualne problemy z dziedziny prawa i rynku nieruchomości. W codziennej pracy zajmuje się wsparciem prawnym procesów inwestycyjnych, projektowaniem kontraktów, sporami sądowymi związanymi z nieruchomościami.

 

Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce.

 

 

 

Koszty uczestnictwa?

- Członkowie BCK SPON i ich pracownicy - 99 zł brutto,

- Pozostali uczestnicy - 259 zł brutto.

 

Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce.

 

 

 

 

Jak zapisać się na szkolenie? Jak je opłacić?

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk "Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce" a zostaniesz przeniesiony do formularza zgłoszeniowego - tam dokonasz rejestracji.

Zapłać za bilet na konto BCK SPON - BANK PEKAO SA: 89 1240 2959 1111 0000 3125 9514

Po zakupie biletu otrzymasz potwierdzenie rejestracji.

Link do wirtualnego pokoju, który będzie czynny od godziny 09:30 w środę, prześlemy Ci w ciągu jednego dnia od zapisania się.

 

Czy w trakcie szkolenia może być obecny mój współpracownik?

Tak, jeśli chcesz to z jednej transmisji może korzystać kilkoro uczestników ale z tym zastrzeżeniem, że zalogowani jesteście z jednego urządzenia np. w biurze lub w domu.

 

Jak najlepiej przygotować się do szkolenia?

Przed przystąpieniem do szkolenia sprawdź, czy Twoja kamera oraz mikrofon są sprawne - mogą ale nie muszą być Ci potrzebne, możesz zadawać pytania na czacie. Niezbędne jest posiadanie sprawnych głośników. Szkolenie najlepiej odtwarzać na jednym komputerze a pracować na drugim. Nie trzeba w tym momencie przełączać się między oknami.

 

Czy będzie możliwość zadawania pytań?

Tak, będzie taka możliwość. Potrzebujesz do tego mikrofonu. Jeśli go nie posiadasz, pytania zadasz na czacie.

 

WARUNKI REZYGNACJI:
 
- rezygnacja tylko w formie pisemnej
- na 1-7 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%                                                                        
- na 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.