BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

TRWA NABÓR NA KOLEJNY KURS

    Kurs Pośrednika jest realizowany w oparciu o  program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami i Zarządcy Nieruchomości zatwierdzonego przez CEPI. Uczestnicy kursu pozyskują wiedzę i umiejętności pożądane do pracy na rynku nieruchomości. Program skupia się wokół tematów i zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.  

„POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI”

 

porednik nowe

 

TERMIN ROZPOCZĘCIA - 8 września 2018 r.

KURS ZOSTAŁ POSZERZONY O WARSZTATY, NA KTÓRYCH PRZEDSTAWIONE ZOSTANĄ REALANIE TRANASAKCJE!


    Czego dowiesz się na kursie Pośrednika:  

 

  • co to są czynności pośrednictwa, jakie są obowiązki oraz  odpowiedzialność pośrednika,     
  • jak należy szukać potencjalnego klienta popytowego i podażowego,
  • o warunka współpracy klienta z pośrednikiem,
  • konstruowania i zawierania umowy pośrednictwa oraz innych rodzajów umów pośrednictwa,
  • jak należy pozyskiwać oraz weryfikować dokumenty techniczne dotyczące nieruchomości ,
  • ustalania stanu prawnego nieruchomości wg księgi wieczystej,ewidencji gruntów i budynków, przeznaczenia nieruchomości
  • prezentowanie nieruchomości z wykorzystaniem najnowszych strategii  marketingowych firmy,
  • prawne, podatkowe, finansowe i praktyczne aspekty działania przedsiębiorcy prowadzącego biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  • jak wygląda realna transakcja na rynku nieruchomości, na podstawie dokumentów.

 

Kurs trwa około 5 weekendów i obejmuje 60 godzin edukacyjnych. Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Warszawskiej 3 w Katowicach. Wykłady są od godz. 9:00 do godzin popołudniowych ( w zależności od tematyki zagadnień).   Kurs kończy się egzaminem w formie pisemnej – testowej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu i jeśli spełni wszystkie wymogi zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN, a tym samym uzyskuje Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN .    

 

Koszt kursu – 1.850,00 zł brutto (możliwość płatności w ratach)

Egzamin - 200,00 zł brutto (płatność przed egzaminem)

Ilość miejsc ograniczona!

Sposób zapłaty:
Przelewem na konto organizatora:
Bank Pekao S.A. Katowice
nr konta: 35 1240 2959 1111 0010 2372 7529  

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania poniżej) i przesłanie wraz z dowodem wpłaty wpisowego na:


e-mail: biuro@bck.pl

 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:
B-C-K SPON  ul. Warszawska 3 ; 40-009 Katowice
tel.: 32 781 51 33 , kom.:  600 937 092
e- mail: biuro@bck.pl

   button zapisz sie teraz

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu.

   licencja-porednik     certyfikat-porednik 

Pobierz pliki:

 

Program kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami