BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zapraszamy na szkolenie:

 

Kiedy? Wtorek, 15 czerwca 2021 r., w godzinach 10:00 - 15:00. Od godziny 09:30 zapraszamy na wspólną kawę.

Gdzie? Wirtualny pokój w aplikacji Zoom (bardzo prosta obsługa) lub w siedzibie BCK SPON

Za ile?

Zapisy oraz dokonana wpłata do 08.06.2021 r.:

- Członkowie B-C-K SPON – 129,00 zł netto + VAT = 158,67 zł brutto
- Pracownicy członków BCK SPON - 149,00 zł netto + VAT = 183,27 zł brutto
- Pozostali uczestnicy – 199,00 zł netto + VAT = 244,77 zł brutto
 

Zapisy oraz dokonana wpłata od 09.06.2021 r.

- Członkowie B-C-K SPON – 149,00 zł netto + VAT = 183,27 zł brutto
- Pracownicy członków BCK SPON - 169,00 zł netto + VAT = 207,87 zł brutto
- Pozostali uczestnicy – 219,00 zł netto + VAT = 269,37 zł brutto 

 

Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce

 

Program szkolenia:

 1. Akty prawne regulujące rodzaje oraz dostęp do dróg na obszarze R.P. ; ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawa kodeks cywilny i ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
 2. Rodzaje dróg występujące w systemie prawa polskiego – podział i podmioty odpowiedzialne za zarząd i utrzymanie dróg w należytym stanie.
 3. Kategorie obiektów budowlanych a wymagania związane z drogami, dojazdami i dojściami do nieruchomości.
 4. Sposoby ustanowienia dróg, dojazdów i dojść do nieruchomości w przypadku nieuregulowania stanu prawnego i faktycznego  nieruchomości – służebności drogowe i służebność drogi koniecznej – praktyka, oraz zagadnienie służebności przesyłu.
 5. Zagadnienie przejmowania dróg na własność przez gminy i inne podmioty publicznoprawne a praktyka organów administracji publicznej w zakresie stosowania przepisów prawa nakładających obowiązek przejmowania dróg na własność podmiotów publicznych.
 6. Przepisy ustawy szczególne związane z obiektami zamkniętymi i innymi a nabywanie i zarządzanie terenami będącymi w dyspozycji podmiotów takich jak Agencja Mienia Wojskowego i podobnych.
 7. Wady prawne i fizyczne nieruchomości związane z drogami, dojazdami i dojściami do nieruchomości a odpowiedzialność sprzedającego-dewelopera, zarządcy, pośrednika w przypadku wystąpienia wad nieruchomości.
 8. Właściwe postanowienia zawierane w umowach przedwstępnych sprzedaży i umowach sprzedaży przez uczestników rynku nieruchomości zabezpieczające możliwość wykorzystania nieruchomości na cele inwestycyjne.
 9. Właściwa interpretacja postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy jako element niezbędny do właściwej analizy stanu faktycznego i prawnego nieruchomości w zakresie możliwości jej zabudowy, rozbudowy, przebudowy uwzględniającej dostęp nieruchomości do drogi publicznej.
 10. Najczęściej występujące wady prawne decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy związane z niewłaściwą analizą stanu prawnego i faktycznego nieruchomości powodujące uchylenie decyzji w toku postępowania administracyjnego lub sądowego.
 11. Decyzje o lokalizacji zjazdu wydawane przez zarządców dróg – podstawa prawna do ich wydania a wymogi prawa budowlanego.
 12. Orzecznictwo sądowe.

 

Prowadzący:

Adam Kudyk- absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik i trener dla osób wykonujących zawody związane ze stosowaniem prawa materialnego i procedury związanej z nieruchomościami, doświadczony trener i wykładowca dla grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości; były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizacja w dziedzinie prawa związanego z obrotem nieruchomościami, w szczególności umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi prawnej i reprezentacji firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów. Właściciel Firmy Adam Kudyk Consulting Nieruchomości w Krakowie, związany z rynkiem nieruchomości od 1994 r., nr licencji pośrednika 221, autor publikacji prasowych i licznych opinii i komentarzy z branży nieruchomości. W zakresie szkoleń dotyczących zagadnień prawnych związanych z nieruchomościami stale współpracuje z stowarzyszeniami pośredników i zarządców nieruchomości zrzeszonymi w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości min. dla FRDL, BCK SPON, SPPON, WSPON, DSPON, MSPON, OSRN, firmami szkoleniowymi Meeting Factory Sp. z o.o. i Innovo Sp. z o.o. Prowadzi, także szkolenia z zakresu nieruchomości dla Gmin i gminnych osób prawnych – gminy Poznań, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, jak również deweloperami i innymi uczestnikami rynku nieruchomości.

 

Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce

 

Jak zapisać się na szkolenie? Jak je opłacić?

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk "Kup bilet - zarezerwuj swoje miejsce" a zostaniesz przeniesiony do formularza zgłoszeniowego – tam dokonasz rejestracji.

Zapłać za bilet na konto BCK SPON - BANK PEKAO SA: 89 1240 2959 1111 0000 3125 9514

Po zakupie biletu otrzymasz potwierdzenie rejestracji.

Link do wirtualnego pokoju, który będzie czynny od godziny 9:30 w czwartek, prześlemy Ci na tydzień przed szkoleniem.

 

Czy w trakcie szkolenia może być obecny mój współpracownik?

Tak, jeśli chcesz to z jednej transmisji może korzystać kilkoro uczestników ale z tym zastrzeżeniem, że zalogowani jesteście z jednego urządzenia np. w biurze lub w domu.

 

Jak najlepiej przygotować się do szkolenia online?

Przed przystąpieniem do szkolenia sprawdź, czy Twoja kamera oraz mikrofon są sprawne - mogą ale nie muszą być Ci potrzebne, możesz zadawać pytania na czacie. Niezbędne jest posiadanie sprawnych głośników. Szkolenie najlepiej odtwarzać na jednym komputerze a pracować na drugim. Nie trzeba w tym momencie przełączać się między oknami.

 

Czy będzie możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online?

Tak, będzie taka możliwość. Potrzebujesz do tego mikrofonu. Jeśli go nie posiadasz, pytania zadasz na czacie

 

Warunki rezygnacji:

- rezygnacja tylko w formie pisemnej
- na 1-7 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%
- na 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%
Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją