BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

POŚREDNIK

 

DYŻURY RADCY PRAWNEGO PANA WOJCIECHA DYNASIA
W BIURZE BCK SPON

 

 dynas

 

lipiec
10.07.2019 roku godzina 15:00 - 16:00
17.07.2019 roku godzina 15:00 - 16:00

sierpień
07.08.2019 roku godzina 15:00 - 16:00
21.08.2019 roku godzina 15:00 - 16:00

wrzesień
11.09.2019 roku godzina 15:00 - 16:00
25.09.2019 roku godzina 15:00 - 16:00

październik
02.10.2019 roku godzina 15:00 - 16:00
16.10.2019 roku godzina 15:00 - 16:00

listopad
06.11.2019 roku godzina 15:00 - 16:00
20.11.2019 roku godzina 15:00 - 16:00

grudzień
04.12.2019 roku godzina 15:00 - 16:00
18.12.2019 roku godzina 15:00 - 16:00