BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Bielsko - Częstochowsko - Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Uprzejmie informujemy o zmianie siedziby Stowarzyszenia .Od dnia 01.02.2017 r. B-C-K SPON znajduje się
w Katowicach na ul. Warszawskiej 3

 

MIESZKO.MY

UBEZPIECZENIE OC

AKCJA DRZWI OTWARTE 30.03.2017 r.

KURS NA POŚREDNIKA

KURS - ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

WARSZTATY Z GALACTICI LUTY 2017