BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

DYŻURY RADCY PRAWNEGO PANA WOJCIECHA DYNASIA
W BIURZE B-C-K SPON (godz. 15.00-16.00)

 

 dynas

 

Styczeń

10.01.2018 roku godzina 15:00 - 16:00
24.01.2018 roku godzina 15:00 - 16:00

Luty

21.02.2018 roku godzina 15:00 - 16:00
28.02.2018 roku godzina 15:00 - 16:00

Marzec

14.03.2018 roku godzina 15:00 - 16:00
28.03.2018 roku godzina 15:00 - 16:00

Kwiecień

11.04.2018 roku godzina 15:00 - 16:00
25.04.2018 roku godzina 15:00 - 16:00

Maj

09.05.2018 roku godzina 15:00 - 16:00
23.05.2018 roku godzina 15:00 - 16:00

Czerwiec

06.06.2018 roku godzina 15:00 - 16:00
20.06.2018 roku godzina 15:00 - 16:00