BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

DYŻURY RADCY PRAWNEGO
PANA WOJCIECHA DYNASIA
W BIURZE BCK SPON
(godz. 15.00 - 16.00)

 dynas

 
Styczeń

15.01.2020 roku godzina 15:00 - 16:00
22.01.2020 roku godzina 15:00 - 16:00

Luty

05.02.2020 roku godzina 15:00 - 16:00
19.02.2020 roku godzina 15:00 - 16:00

Marzec

04.03.2020 roku godzina 15:00 - 16:00
25.03.2020 roku godzina 15:00 - 16:00

Kwiecień

08.04.2020 roku godzina 15:00 - 16:00
22.04.2020 roku godzina 15:00 - 16:00

Maj

13.05.2020 roku godzina 15:00 - 16:00
27.05.2020 roku godzina 15:00 - 16:00

Czerwiec

10.06.2020 roku godzina 15:00 - 16:00
24.06.2020 roku godzina 15:00 - 16:00