BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

DOROCZNA NAGRODA DLA STOWARZYSZENIA W 2004 ROKU 

 

DOROCZNA NAGRODA DLA STOWARZYSZENIA

Wyróżnienie trafia do stowarzyszeń szczególnie aktywnych, tworzących ciekawe programy dla swoich członków, organizujących konferencje, szkolenia czy sympozja skierowane także do zewnętrznych odbiorców.

 

PRZYZNANA ZOSTAŁA:

Bielsko-Częstochowsko-Katowickiemu Stowarzyszeniu Pośredników w
Obrocie Nieruchomościami

W uznaniu za jedność, konsekwencję, szerokie zaangażowanie członków stowarzyszenia w jego prace, za podejmowanie ważnych działań, tak o charakterze regionalnym, jak i aktywne włączanie się w prace o znaczeniu ogólnokrajowym, za promowanie idei nowoczesnego pośrednictwa i szeroki udział w istotnych działaniach tworzących prestiż grupy zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami.
 
 
 doroczna-nagroda-dla-stowarzysze
 
 
×

Zarejestrowałeś się już? Nie czekaj!

Kliknij idz.do/szczyrk2017

social media 02

 

×

Zapraszamy na spotkanie dotyczące ostatnich zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Kiedy? 20 września 2017 roku, godzina 16:00, BCK SPON, Warszawska 3, Katowice

Szczegóły na fb.me/bckspon