BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

DYŻURY RADCY PRAWNEGO
PANA WOJCIECHA DYNASIA
W BIURZE BCK SPON
(godz. 15.00 - 16.00)

 

 

lipiec
13.07.2022 roku godzina 15:00 - 16:00
27.07.2022 roku godzina 15:00 - 16:00

sierpień
03.08.2022 roku godzina 15:00 - 16:00
31.08.2022 roku godzina 15:00 - 16:00