BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

DYŻURY RADCY PRAWNEGO
PANA WOJCIECHA DYNASIA
W BIURZE BCK SPON
(godz. 15.00 - 16.00)

 

 

lipiec
14.07.2021 roku godzina 15:00 - 16:00
21.07.2021 roku godzina 15:00 - 16:00

sierpień
04.08.2021 roku godzina 15:00 - 16:00
11.08.2021 roku godzina 15:00 - 16:00

wrzesień
08.09.2021 roku godzina 15:00 - 16:00
29.09.2021 roku godzina 15:00 - 16:00

październik
06.10.2021 roku godzina 15:00 - 16:00
20.10.2021 roku godzina 15:00 - 16:00

listopad
03.11.2021 roku godzina 15:00 - 16:00
17.11.2021 roku godzina 15:00 - 16:00

grudzień
01.12.2021 roku godzina 15:00 - 16:00
15.12.2021 roku godzina 15:00 - 16:00