BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 


Jeśli szukasz kursu „Pośrednik w obrocie nieruchomościami z licencją PFRN”, kliknij tutaj


 

Ostatnia edycja w tym roku!!!

 

Kurs rozpoczynamy 15 października 2022 r.

Terminy zajęć: 15 i 16 października (zajęcia tylko online), 22 i 23 października, 29 i 30 października, 5 i 6 listopada, 12 listopada (wykład i egzamin)

Zajęcia odbywają się stacjonarnie i online, z możliwością wyboru formy kursu jako całości.

 

Miejsca stacjonarne: dostępne

Miejsca w pokoju online: dostępne

 

Zapisz się już teraz - ilość miejsc na kursie ograniczona!

 

 

Rozpoczynamy kolejną edycję bestselleru na Śląskim rynku nieruchomości, jakim jest kurs „Zarządcy nieruchomości”.

Najlepszy program, najlepsi wykładowcy.

Zajęcia prowadzimy stacjonarnie i online.

Online - otrzymujesz od nas link do wirtualnego pokoju i tam spotykasz się z wykładowcą. Potrzebne Ci są kamerka i głośnik.

 Program kursu został opracowany przez Polską Federację Rynku Nieruchomości w Warszawie – najstarszą i najbardziej prestiżową organizację zrzeszającą stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych oraz zarządców nieruchomości w naszym kraju.

 

 

Zapisz się już teraz - ilość miejsc na kursie ograniczona!

 

Czego dowiesz się z naszego kursu?

 • jaka jest rola i zakres obowiązków profesjonalnego zarządcy nieruchomości,
 • jak określić prawidłowo potrzeby klienta z rynku komercyjnego i mieszkaniowego,
 • jak sporządzać i rozwiązywać umowy o zarządzanie oraz najem nieruchomością, umowy z dostawcami towarów i usług, a także umowy o roboty budowlane,
 • co to jest dokumentacja techniczna nieruchomości i jak się ją prowadzi (protokoły, atesty, gwarancje, instrukcje, książka obiektu budowlanego, książka UDT itp.),
 • jak administrować czynszami, monitorować najmy, zgłoszenia najemców, prowadzić kontrole, weryfikować potencjalnych najemców, przygotowywać i rejestrować dokumentację najmu, wprowadzać i wyprowadzać najemców do i z nieruchomości ,
 • jakie procedury stosować na różnych rodzajach spotkań i zebraniach, przy przygotowywaniu dokumentacji spotkań, zwoływaniu zebrań,
 • jak unikać konfliktu interesów oraz odpowiednio reagować na skargi klientów,
 • jak opracowywać plan skutecznej windykacji zaległości czynszowych oraz przygotować procedury związane z eksmisją z lokalu,
 • jak egzekwować zobowiązania umowne na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym,
 • jak opracować system KPI dla zarządcy nieruchomości komercyjnej,
 • jak przygotować biznes plan dla przedsięwzięcia rozwojowego,
 • jak i gdzie szukać Klientów,

 

Naszymi wykładowcami są osoby aktualnie zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami. Ich wieloletnie doświadczenie na pewno przyda się każdemu, kto przyjdzie na nasz kurs.

 

Kim są nasi wykładowcy ?

 

Anna Miszczak – specjalista w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi

 

Katarzyna Michalska - specjalista z zakresu podatków, finansów i rachunkowości nieruchomości mieszkaniowych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu księgowości jednostek zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami i gospodarowaniem mieniem.

 

Jacek Janas - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunku Organizacja i Zarządzanie. Ukończył studia podyplomowe o kierunku Zarządzania Logistycznego, Zarządzania Nieruchomościami i Studium Pedagogicznego. Posiada także dyplom Technika Elektronika i Technika Elektryka. Z zarządzaniem nieruchomościami związany od 1997 roku. Zarządzał budynkami biurowymi, centrami magazynowo - biurowymi oraz osiedlami mieszkaniowymi. Wiceprezes  Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Menagerów Logistyki, Biegły Sądowy w zakresie zarządzania nieruchomościami. Uczestnik wielu konferencji i kursów branżowych m.in. organizowanych przez amerykański instytut IREM.

 

Wojciech Dynaś – radca prawny, doświadczony Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami. Wykonuje obsługę prawną rynku i obrotu nieruchomościami oraz kontraktów handlowych z tym rynkiem związanych, dla osób fizycznych  oraz prawnych. 

Kurs Zarządca Nieruchomości obejmuje aż 70 godzin edukacyjnych, a spotykamy się przez 5 weekendów. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu i jeśli spełni wszystkie wymogi zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN, a tym samym uzyskuje licencję Zarządcy Nieruchomości PFRN.   

 

Zapisz się już teraz - ilość miejsc na kursie ograniczona!

 

 

 • Zarządzanie relacjami
 • Elementy marketingu na rynku nieruchomości
 • Komunikacja z klientami
 • Zarządzanie obsługą klienta
 • Organizacja zebrań
 • Zarządzanie firmą
 • Prawo pracy
 • Zarządzanie personelem

 

16 godzin

Anna Miszczak


 • Profesjonalizm wykonywania usług zarządzania nieruchomościami
 • Wymagania prawne i etyczne w zarządzaniu nieruchomością
 • Badanie rynku
 • Techniczne utrzymanie nieruchomości
 • Umowa najmu
 • Doradztwo w zakresie zarządzania nieruch.
 • Prawne aspekty prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami

 

16 godzin

Jacek Janas


 • Elementy prawa w działalności zarządcy nieruch
 • Umowy cywilno-prawne
 • Kontrola realizacji zobowiązań umownych
 • Reprezentacja właściciela w czynnościach prawnych
 • Skargi i reklamacje w procesie zarządzania

 

16 godzin

Wojciech Dynaś


 • Podstawy ekonomiki rynku nieruchomości
 • Elementy finansów i rachunkowości
 • Zarządzanie dokumentacją
 • Zarządzanie najmem
 • Zarządzanie systemami finansowymi w procesie zarządzania nieruchomością
 • Finansowe aspekty prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami

 

22 godzin

Katarzyna Michalska

 

Dlaczego nasz kurs jest najlepszy? Pamiętaj, że:

 • tylko u nas, po skończonym kursie i zdanym egzaminie otrzymasz Licencję zarządcy nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości,
 • tylko u nas, kurs trwa aż 70 godzin i zawiera praktyczne zajęcia w formie warsztatów,
 • tylko u nas, zajęcia prowadzą praktycy rynku nieruchomości, którzy na co dzień zajmują się zarządzaniem nieruchomościami,
 • jako jedyni na Śląsku przeprowadzamy kursy, które uprawniają do ubiegania się o Licencję PFRN a co za tym idzie, o wpis do Centralnego Rejestru https://rejestr.pfrn.pl/posrednicy

 

Jakie są koszty kursu na Zarządcę nieruchomości PFRN? 

Całkowity koszt kursu to 2.050 zł. W kwocie tej zawiera się opłata za kurs, egzamin, wydanie licencji oraz wpis do Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, prowadzony przez Polską Federację Rynku Nieruchomości.

 

Czy można rozłożyć płatność na raty czy trzeba zapłacić za cały kurs z góry?

Tak, można płatność rozłożyć na raty. Pierwszą z nich w wysokości 1.000 zł, należy wpłacić po dokonaniu zgłoszenia na kurs. Pozostała część można uregulować w czasie trwania kursu. Płatność za egzamin musi być dokonana najpóźniej na tydzień przed zakończeniem kursu. Można też zapłacić za cały kurs z góry.

 

Sposób płatności – przelewem na konto Organizatora:

BCK SPON

Warszawska 3

40-009 Katowice

Bank Pekao S.A. Katowice 
nr konta: 35 1240 2959 1111 0010 2372 7529

 

 

Zapisz się już teraz - ilość miejsc na kursie ograniczona!

 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu.