BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

DOROCZNA NAGRODA DLA STOWARZYSZENIA - 2008 ROK
 
 
DOROCZNA NAGRODA DLA STOWARZYSZENIA
 
Wyróżnienie trafia do stowarzyszeń szczególnie aktywnych, tworzących ciekawe programy dla swoich członków, organizujących konferencje, szkolenia czy sympozja skierowane także do zewnętrznych odbiorców.