BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zarząd BCK-SPON ma zaszczyt poinformować, że w dniu 17 czerwca 2011 roku, Polska Federacja Rynku Nieruchomości przyznała Bielsko - Częstochowsko- Katowickiemu Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami OROCZNA NAGRODĘ DLA STOWARZYSZEŃ - 2011