BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

DYŻURY RADCY PRAWNEGO
PANA WOJCIECHA DYNASIA
W BIURZE BCK SPON
(godz. 15.00 - 16.00)

 

 

wrzesień
14.09.2022 roku godzina 15:00 - 16:00
28.09.2022 roku godzina 15:00 - 16:00

październik
12.10.2022 roku godzina 15:00 - 16:00
26.10.2022 roku godzina 15:00 - 16:00

listopad
16.11.2022 roku godzina 15:00 - 16:00
30.11.2022 roku godzina 15:00 - 16:00

grudzień
14.12.2022 roku godzina 15:00 - 16:00
21.12.2022 roku godzina 15:00 - 16:00