BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

NAGRODY POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 
WYRÓŻNIENIA
 
>Wyróżnienie otrzymuje osoba, która swoją pracą społeczną, osobistą godną naśladowania postawą oraz działalnością w lokalnym stowarzyszeniu oraz PFRN i dla dobra całego środowiska rynku nieruchomości stanowi wzorzec postępowania dla innych.
 
ROK 2017
MATEUSZ KACZOROWSKI, TOMASZ PŁONKA
 
ROK 2014
Wyróżnienie specjalne za "Wkład w rozwój zawodów nieruchomościowych" WITOLD CZAPLA

ROK 2013
MIRELLA PRZYBYŁO-CHMIELEWSKA

ROK 2012

HALINA OLEJNIK

ROK 2011
PRZEMYSŁAW ŚCIWIARSKI

ROK 2010
JÓZEF KUFEL

ROK 2008
KSENIA ZACHAREWICZ

ROK 2007
ARTUR STARZYK

ROK 2006
WOJCIECH DYNAŚ
STANISŁAW JANCZAR

ROK 2005
EDWARDA BOROWIECKA

ROK 2003
PAWEŁ WIŚNIEWSKI

ROK 2000
ADAM KOPERSKI
ADAM NITKA

ROK 2000
RENATA SZARZYŃSKA
WALDEMAR WINIARSKI

ROK 1998
ADAM NITKA
STANISŁAW STARZYK
WITOLD CZAPLA