BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

NAGRODY SPECJALNE Z OKAZJI X-LECIA PFRN
 
 
NAGRODA BCK SPON
 
Uznaniu wybitnych osiągnięć zawodowych i wyjątkowego dorobku w pracy społecznej oraz za to, że dzięki ich pracy rynek nieruchomości stał się bardziej wartościowy a dla pośredników i zarządców osoby te stanowią ważny punkt odniesienia w codziennej pracy.

ZŁOTA ODZNAKA
 
 
 

ADAM BRYDA

WITOLD CZAPLA

WOJCIECH DYNAŚ

ADAM NITKA

STANISŁAW STARZYK

RENATA SZARZYŃSKA

WALDEMAR WINIARSKI

 

 
BRĄZOWA ODZNAKA
 

EDWARDA BOROWIECKA

STANISŁAW JANCZAR

PAWEŁ WIŚNIEWSKI