BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

Zapraszamy na szkolenie

 

Współpraca z konserwatorem to nie koszmar.

 

Szkolenie składa się z dwóch modułów:

Primum non nocere (Po pierwsze nie szkodzić) adaptacje, przebudowy obiektów zabytkowych.

Zabytek- dobra inwestycja czy źródło kłopotów.

 

 

 

Kiedy odbędzie się szkolenie?

Na szkolenie zapraszamy

  • 09 kwietnia 2024 roku, od godziny 10:00 do godziny 13:00

 

Gdzie odbędzie się szkolenie?

Szkolenie odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia - Katowice, ul Warszawska 3 (IV piętro) oraz na platformie Zoom.

 

Ile kosztuje uczestnictwo w szkoleniu?

- 245 złotych brutto - Członkowie BCK SPON i współpracownicy Członków BCK SPON,

- 295 złotych brutto - pozostali uczestnicy.

 

 

 

Kliknij i kup bilet

 

Szkolenie składa się z dwóch bloków tematycznych.

Pierwszy blok tematyczny poprowadzi Ewa Pokorska - Ożóg.

 

Temat: Primum non nocere (Po pierwsze nie szkodzić) - adaptacje, przebudowy obiektów zabytkowych.

Remonty, przebudowy, adaptacje, zmiany sposobu użytkowania obiektów zabytkowych, a potocznie mówiąc wszelkiego rodzaju modernizacje, to teren „walki” konserwatorów zabytków (urzędników) i projektantów (architektów, budowlańców, konstruktorów), którzy są wspierani przez inwestorów finansujących wspomniane modernizacje. Jak pogodzić te dwie strony? Konfrontacja życzeń inwestorów z potrzebą kreacji projektantów, a z drugiej strony z oczekiwaniami miłośników zabytków – a na końcu z wymaganiami urzędników, w ramach istniejących przepisów – daje wyniki, które często nie zadawalają żadnej strony. Jak znaleźć złoty środek, optymalne rozwiązanie satysfakcjonujące jednych i drugich fachowców? Jak zachować w jak najlepszym stanie to, co wartościowe pod względem zabytkowym czy historycznym? Problem rozmijania się w oczekiwaniach konserwatorów i właścicieli zabytków występuje i w przypadku zabytków uhonorowanych wpisem do rejestru zabytków, jak i ujętych w gminnej ewidencji zabytków (gez), czy chronionych ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp).

W ochronie zabytków kierowanie się zasadą, tak jak w medycynie, przede wszystkim nie szkodzić jest najwłaściwsze. Zmiany, modernizacje, przebudowy powinny być, w miarę możliwości, odwracalne i nieniszczące. Zaprezentowane zostaną przykłady, które zobrazują różne drogi w ratowaniu zabytków, o różnym statusie ochrony wcielające w życie podstawowe zasady konserwatorskie opracowane przez prof. Bogumiłę J. Roubę.

 

Drugi blok tematyczny poprowadzi Mirosław Rymer.

 

Temat: Zabytek – dobra inwestycja czy źródło kłopotów

Wystąpienie ma na celu przybliżenie form ochrony zabytków nieruchomych i związanych z nimi ograniczeń inwestycyjnych.

Gdzie i jak ustalić, czy nieruchomość jest zabytkiem i jakie wiążą się z tym ograniczenia inwestycyjne? Czy obrót nieruchomościami zabytkowymi nie podlega żadnym ograniczeniom? Czy i jak można dzielić nieruchomość zabytkową? Do czego przydają się zalecenia konserwatorskie? Kiedy zabytek podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości? Gdzie uzyskać dofinansowanie na remont zabytku? Ulgi na zabytki w Nowym Ładzie?

 

 

 

Kilka słów o prowadzących szkolenie.

 

Ewa Pokorska - Ożóg

 

Mgr inż. arch. Ewa Pokorska-Ożóg

Ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studia podyplomowe z zakresu konserwacji oraz integracji europejskiej. Od 1996 była pracownikiem Urzędu Miejskiego w Gliwicach w Wydziale Architektury i Budownictwa (od 2003 na stanowisku Miejskiego Konserwatora Zabytków). W 2004 otrzymała nagrodę specjalną Prezydenta Gliwic w konkursie „Pracownik samorządowy 2004 roku”. Była stypendystką marszałka województwa śląskiego w dziedzinie popularyzacji i ochrony zabytków (2008). Została odznaczona odznaką Ministra Infrastruktury za zasługi dla budownictwa. Na przełomie 2016 i 2017 pełniła funkcję Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Od 2017 jest ponownie miejskim konserwatorem zabytków w Gliwicach. Od 2006 wykłada w Akademii Śląskiej (d. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach).

Autorka publikacji, książek i artykułów dotyczących architektury i zabytków z terenu województwa śląskiego, m.in. od 2005 ukazują się jej teksty w gliwickim tygodniku „Miejski Serwis Informacyjny”. Była koordynatorem i redaktorem części poświęconej Gliwicom w kwartalniku „Renowacje
i zabytki”. Publikuje teksty m.in. w „Wiadomościach Konserwatorskich Województwa Śląskiego”. Prowadzi wykłady na temat ochrony zabytków dla pracowników instytucji samorządowych. Była jedną z inicjatorek powołania w 2006 Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. W 2021 została laureatką konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa (nagrodę przyznano za publikację Kolory miasta). W 2022 odznaczona odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

 

 

Mirosław Rymer

 

Mirosław Rymer

Radca prawny, od 24 lat doradca prawny Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, od 23 lat pracownik Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, współpracownik Kancelarii Adwokackiej Płaza&Głąb w Katowicach, były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Przez ponad 7 lat świadczył pomoc prawną na rzecz Śląskiej Izby Architektów i jej członków. Od lat zajmuje się problematyką: ochrony zabytków, w tym procesów inwestycyjnych przy zabytkach, prawa budowlanego, planowania przestrzennego, działalności prawodawczej jednostek samorządu terytorialnego i postępowania administracyjnego. Od lat dzieli się swoją wiedzą ze studentami oraz słuchaczami studiów podyplomowych m.in. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach czy Akademii Śląskiej w Katowicach. Autor szeregu publikacji.

 

 

Kliknij i kup bilet

 

Jak zapisać się na szkolenie i jak je opłacić?

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk "Kliknij i kup bilet" a zostaniesz przeniesiony do formularza zgłoszeniowego – tam dokonasz rejestracji. Otrzymasz od nas fakturę, ale już teraz możesz dokonać wpłaty na konto BCK SPON w Banku PeKao S.A. o numerze 89 1240 2959 1111 0000 3125 9514. Po zakupie biletu otrzymasz potwierdzenie rejestracji.

 

Warunki rezygnacji:

- rezygnacja tylko w formie pisemnej

- na 1-7 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%,

- na 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%.

Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.