BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

ODZNAKI MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY "ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA"

 

ODZNAKA MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY 

Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom budownictwa za szczególne osiągnięcia w budownictwa oraz innym osobom za zasługi lub osiągnięcia w tej dziedzinie

 


ROK 2010

STANISŁAW JANCZAR

ROK 2009

STANISŁAW STARZYK
PAWEŁ WIŚNIEWSKI