BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Sąd Koleżeński to organ powołany przez Walne Zgromadzenie BCK-SPON w celu rozpatrywania skarg pomiędzy członkami naszego stowarzyszenia. Skargi rozpatrywanie są w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami, standardy zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz statut BCK-SPON.      

Głównym celem Sądu Koleżeńskiego jest dążenie do zawarcia ugody pomiędzy stronami sporów. Swoją pracą stara przyczynić się do podnoszenia wiedzy i standardów pracy licencjonowanych pośredników obrocie nieruchomościami.


Sąd Koleżeński - kadencja 2008 - 2011


Marcin Janczar
Przewodniczący
tel.: 33 812 41 55
kom.: 502 11 22 30
e-mail: marcin@bielsko.home.pl

 on

Antoni Burdzik
Członek


 ona

Anna Koczotowska
Członek


Piotr Łuć
Członek
tel.: 032 296 30 50
kom.: 0501 589 558
e-mail:
piotr@developer2000.pl

 ona Beata Noga
Członek


 on

Andrzej Olszewski
Członek 

Blanka Przewdzing - Lis
Członek