BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

Zapraszamy na szkolenie

Podstawowe umowy w pracy pośrednika nieruchomości

 umowa pośrednictwa, umowa rezerwacyjna, umowa przedwstępna

 

Ilość wolnych miejsc - 2 

Kiedy odbędzie się szkolenie?

Na szkolenie zapraszamy 30 maja 2023 roku, od godziny 09:00 do godziny 16:00.

 

Gdzie odbędzie się szkolenie?

Warsztaty odbędą się w siedzibie stowarzyszenia - Katowice, ul Warszawska 3 (IV piętro). 

 

Ile kosztuje uczestnictwo w szkoleniu?

Jeśli zapiszesz się do dnia 21 maja 2023 r., Twój bilet będzie kosztował:

- 380 złotych netto (467,40 złotych brutto) Członkowie BCK SPON i pracownicy członków BCK SPON,

- 430 złotych netto (528,90 złotych brutto) dla wszystkich pozostałych uczestników.

 

Jeśli zapiszesz się 22 maja 2023 r., lub później Twój bilet będzie kosztował:

- 420 złotych netto (516,60 złotych brutto) Członkowie BCK SPON i pracownicy członków BCK SPON,

- 470 złotych netto (578,10 złotych brutto) dla wszystkich pozostałych uczestników.

 

 

Kliknij i kup bilet

 

Program szkolenia

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone dla pośredników nieruchomości, w szczególności dla właścicieli i menedżerów biur, a także dla osób planujących otwarcie własnej agencji nieruchomości. Dzięki szkoleniu zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu podstawowych umów stosowanych w biurach nieruchomości. Otrzymasz przykłady omawianych umów i różne warianty postanowień umownych do wdrożenia we własnej firmie.

 

Co otrzymasz?

 • Intensywne, warsztatowe szkolenie od godz. 09.00 do 16.00
 • przykłady umów omawianych na szkoleniu: umowę pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości (z wyłącznością i bez wyłączności), umowę pośrednictwa w zakupie nieruchomości, 2 wersje umowy rezerwacyjnej, kilka wariantów umowy przedwstępnej.
 • imienne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

 

Tematyka

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy – minimum teorii, maksimum praktyki. Omówione zostaną wszystkie przykłady umów, zastanowimy się nad poszczególnymi zapisami umownymi, przedstawię różne warianty zapisów umownych. Wszystko w odniesieniu do praktyki pośrednictwa.

Omawiane na szkoleniu przykłady dokumentów kursanci otrzymają w wersji elektronicznej (edytowalne pliki *.docx). 

 

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Podstawowe zasady prawa zobowiązań. Swoboda umów, tryby zawarcia umowy, doręczenia, oświadczenia woli, formy czynności prawnych.
 2. Umowa rezerwacyjna – charakter prawny, forma, istota.
 3. Kto może zawrzeć umowę rezerwacyjną – umowa między klientami, umowa między pośrednikiem i klientem
 4. Kaucja zabezpieczająca, inne zabezpieczenia umowy rezerwacyjnej, kary umowne
 5. Umowy rezerwacyjne na rynku wtórnym i pierwotnym
 6. Szczegółowe omówienie przykładowych umów rezerwacyjnych
 7. Sesja pytań i odpowiedzi
 8. Umowa przedwstępna – charakter prawny, forma, skutki.
 9. Kto może zawrzeć umowę przedwstępną – właściciel, pełnomocnik, osoba bez tytułu prawnego do nieruchomości
 10. Omówienie przykładowych umów przedwstępnych w różnych wariantach – z zadatkiem, zaliczką, zadatek płatny przelewem, nieruchomości obciążone i zadłużone, umowy warunkowe
 11. Jak rozwiązać umowę przedwstępną, odstąpienie, dokumentowanie niewykonania umowy przedwstępnej
 12. Sesja pytań i odpowiedzi
 13. Umowa pośrednictwa – charakter prawny, forma, istota.
 14. Klient, zamawiający, pośrednik, przedsiębiorca, pełnomocnik – kto jest kim w umowie?
 15. Elementy konstrukcyjne umowy, konieczne załączniki.
 16. Jak prawidłowo napisać komparycję umowy i oznaczyć strony - małżonkowie, współwłaściciele jako klienci pośrednika.
 17. Klauzula wyłączności – treść, rodzaje, zabezpieczenie pośrednika, przykłady zapisów.
 18. Prawo konsumenckie – klauzule abuzywne, umowy poza lokalem, załączniki, niezbędne pouczenia i oświadczenia.
 19. Kary umowne, odszkodowania, odstępne, zwrot kosztów, ryczałt, cenniki – co i kiedy się sprawdza.
 20. Czas trwania umowy, wypowiedzenie, rozwiązanie, wygaśnięcie.
 21. Szczegółowe omówienie przykładowych umów pośrednictwa - pośrednictwo w sprzedaży z wyłącznością i bez wyłączności, umowa pośrednictwa w zakupie (poszukiwanie nieruchomości)
 22. Sesja pytań i odpowiedzi

W trakcie szkolenia zaplanowane są krótkie przerwy kawowe oraz jedna przerwa obiadowa, która zaplanowana jest od godziny 13:00 do godziny 14:00. W trakcie przerwy jest możliwość skorzystania z oferty gastronomicznej w pobliskiej restauracji, gdzie wcześniej zamówiony zostanie obiad - menu będzie dostępne na początku szkolenia. Obiad jest dodatkowo płatny.

 

 

 

Kilka słów o prowadzącym szkolenie. 

Rafał Szczeponek

Prawnik z zamiłowania i pośrednik z wyboru, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pośrednik w obrocie nieruchomościami. W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Od 2006 roku prowadzi biuro nieruchomości w Katowicach. Wykłada na kursach licencyjnych i studiach podyplomowych, prowadzi wewnętrzne szkolenia dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych), prelegent na licznych seminariach i szkoleniach dla pośredników oraz zarządców. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości.

Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym” oraz "Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych" w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017. Publikuje w branżowych wydawnictwach.

Jako miłośnik dobrego kina sporo czasu spędza na sali kinowej. Meloman i audiofil.

 

 

Kliknij i kup bilet

 

Jak zapisać się na szkolenie i jak je opłacić?

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy kliknąć w przycisk "Kliknij i kup bilet" a zostaniesz przeniesiony do formularza zgłoszeniowego – tam dokonasz rejestracji. Otrzymasz od nas fakturę, ale już teraz możesz dokonać wpłaty na konto BCK SPON w Banku PeKao S.A. o numerze 89 1240 2959 1111 0000 3125 9514. Po zakupie biletu otrzymasz potwierdzenie rejestracji.

 

Warunki rezygnacji:

- rezygnacja tylko w formie pisemnej

- na 1-7 dni przed szkoleniem - zostanie pobrana opłata w wysokości 50%,

- na 8 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia - zwrot wpłaty w wysokości 100%.

Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją.