BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

NAGRODY

BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIEGO STOWARZYSZENIA POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

ZŁOTA ODZNAKA

 

Otrzymuje ją osoba, która swoją pracą społeczną, osobistą godną naśladowania postawą oraz działalnością w lokalnym stowarzyszeniu oraz PFRN i dla dobra całego środowiska rynku nieruchomości stanowi wzorzec postępowania dla innych a wcześniej została co najmniej raz uhonorowana wyróżnieniem


ROK 2012
MIRELLA PRZYBYŁO-CHMIELEWSKA

ROK 2011
HALINA OLEJNIK

ROK 2008
MARCIN JANCZAR
JERZY KARSKI
JERZY WIECZOREK

ROK 2007
DOROTA CABAN
ANDRZEJ OLSZEWSKI
KSENIA ZACHAREWICZ

ROK 2006
HONORATA FRANEK
GRZEGORZ MURA
JANUSZ ROŻNIEWSKI

ROK 2005
ANNA KARSKA
ARTUR STARZYK

ROK 2004
EDWARDA BOROWIECKA

ROK 2003
WITOLD CZAPLA
STANISŁAW JANCZAR
IRENEUSZ SZPALA

ROK 2002
ANETA KRYGIER
ADAM KOPERSKI

ROK 2001
ADAM NITKA
JÓZEF KUFEL
PAWEŁ WIŚNIEWSKI

ROK 2000
RENATA SZARZYŃSKA
ADAM BRYDA
WALDEMAR WINIARSKI
WOJCIECH DYNAŚ