BIELSKO - CZĘSTOCHOWSKO - KATOWICKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Sąd Koleżeński to organ powołany przez Walne Zgromadzenie BCK-SPON w celu rozpatrywania skarg pomiędzy członkami naszego stowarzyszenia. Skargi rozpatrywanie są w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami, standardy zawodowe pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz statut BCK-SPON.

Głównym celem Sądu Koleżeńskiego jest dążenie do zawarcia ugody pomiędzy stronami sporów. Swoją pracą stara przyczynić się do podnoszenia wiedzy i standardów pracy licencjonowanych pośredników obrocie nieruchomościami.

 


Sąd Koleżeński - kadencja 2014 - 2017


Marcin Janczar
Przewodniczący
tel.: 33 812 41 55
kom.: 502 11 22 30
e-mail: marcin@bielsko.home.pl

  Wojciech Dynaś
Członek

 on

Alfred Zienkiewicz
Członek

 

 


  Jadwiga Pośpiech
Członek

  Tomasz Płonka
Członek